СЗО: Втората година на пандемията може да е по-тежка