Свалят лихвата на 2,5% за заеми за фермерите2,5% да бъде лихвата през 2021 г. на отпусканите пряко от фонд “Земеделие” кредити за фермерите. Това реши управителният съвет на ведомството, като утвърди намаление с половин пункт от досегашните 3 на сто, които се прилагаха за последните 2 години.От фонд “Земеделие” аргументират свалянето на лихвата като мярка за смекчаване на икономическите последици за стопаните от коронакризата и обявената епидемична обстановка.

От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по две инвестиционни схеми за кредитиране – за инвестиции в селското стопанство и за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

На последното си заседание УС на фонд “Земеделие” взе решение и за разпределяне на 70 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици през 2021 г. Одобреният финансов ресурс е по 35 млн. лв. за всяка от двете схеми. Субсидиите се дават на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

През 2020 г. фонд “Земеделие” плати на 290 стопани общо над 56 млн. лв. по двете схеми. 64 свиневъди получиха 19 255 304 лв., а над 37 млн. лв. отидоха у 226 птицевъди.

Друго решение на агрофонда предвижда животновъдите да получат втори транш от 14,4 млн. лв. по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) за кампания 2020 г.

През октомври фонд “Земеделие” преведе първия транш от 17 474 467 лева на 4104 животновъди. Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г. Към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания те трябва да отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

През 2021 г. се отпускат и 6 млн. лева за зимни пръскания по трайните насаждения, както и 4,5 млн. лв. за възстановяване на ДДС на доставчиците на храни по училищните схеми за безплатни плодове, зеленчуци и мляко.