62.5% срив на приходите от нощувки през ноемвриПрез ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 509 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от Националният статистически институт.

Броят на стаите в тях е 45.7 хил., а на леглата – 91.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 17.9%, а броят на леглата в тях – с 15.8%.Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 311.6 хил., или с 59.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. достигат 16.0 млн. лв., или с 62.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.