НАП чака над 500 000 българи да обявят доходи и платят данъкОт март ще има онлайн готови попълнени данъчни декларации за всекиКампанията за деклариране на доходите, заработени през 2020 г., започна от днес. Хората, които работят само на трудов договор, нямат задължение да подават годишна данъчна декларация. Този режим могат да ползват и хората, които са загубили работата си през миналата година, при условие че не са започнали друга работа и нямат доход, различен от заплата. Хората, които са сменили работодателя си, след като за известно време са били безработни, трябва да поискат от новия си шеф да направи годишното преизчисляване на доходите.

От приходната агенция напомниха, че

дeклapиpaнeтo

и плaщaнeтo

нa дaнъцитe

мoжe дa ce

извъpши и пo

eлeктpoнeн път

– чpeз ПИК или eлeктpoнeн пoдпиc, или нa xapтия – пo пoщaтa или в oфиc нa данъчните. Говорителят на НАП Росен Бъчваров призова хората да предпочетат онлайн декларирането и плащането на данъците. Не само защото удобството е по-голямо, а НАП предлага всички е-услуги за тази цел, а и за да избегнат контакти с много хора заради пандемията.

През март 2021 г., след като изтече срокът за подаване на данните от работодатели и платци на хонорари, за хората ще бъде достъпна и електронната предварително попълнена декларация за техните доходи. В нея данъчните ще са вписали всички данни за получени от тях през 2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, и други. Служебни бележки за получени доходи вече не се прилагат към данъчните декларации.

Без промяна са сроковете за подаване на годишна данъчна декларация по електронен път, при който се полага отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне – до 31 март на следващата година. Същият е и размерът на отстъпката – до 500 лв.

Едноличните търговци и земеделските стопани трябва да декларират и внасят в срок от 1 март до 30 юни следващата година данък за доходите си. Крайният срок за подаване на годишна декларация и внасяне на данък от физическите лица, които не са търговци, остава 30 април.

От 1 януари 2021 г.

влизат в сила

няколко основни

промени в

облагането

на доходите на физическите лица. Търговците, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, трябва да издават документ за изплатени доходи. Той трябва да бъде в два екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а вторият се съхранява от физическото лице.

Едно ново данъчно облекчение ще може да се ползва още тази година. Който е направил ремонт на жилище, може да намали общата годишна данъчна основа по направените през годината плащания за труд с до 2000 лв. Това ще е възможно обаче при определени условия: имотът трябва да се намира в България, той да е собственик или съсобственик, подобренията и/или ремонтът да са извършени от български майстори или фирми и лица, които са от държава от ЕС.

Също така имотът не трябва да бъде фирмен, а собственикът трябва да има документ за изплатените суми за труд и да бъде придружен от документ, доказващ плащането – фискален бон, разписка, банков или друг документ. За да се признае отстъпката от налога,

данъчните ще

проверят и дали

собственикът и

майсторите не са

свързани лица

Ако имотът е съсобственост, и двамата или повече съсобственици могат да ползват облекчение, но общият му размер не трябва да е над 2000 лв.

Увеличението на размерите на данъчните облекчения за деца, което ще действа през 2022 г., са новите размери на обезщетенията за деца, които се признават за разход. Те са както следва: 4500 лв. за едно дете (вместо 200 лв.), 9 000 лв. за две деца (вместо 400 лв.), 13 500 лв. за три и повече деца (вместо 600 лв.) и 9000 лв. за деца с увреждания (вместо 2000 лв.). За миналогодишните доходи, които се декларират сега, сумите са съответно 200, 4400 и 600 лв. Ако доходът на единия родител е по-малък от размера на отстъпката, помощта се разпределя между доходите на двамата родители.

Младите семейства, които изплащат заем за жилище,

могат да

намалят данъка

със сумата

на лихвите

по заема

Запазени са преференциите за лица с намалена работоспособност, за направени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за дарения, за доходи, които са под минималната работна заплата, както и за извършени безкасови плащания.

От началото на тази година има и едно малко облекчение за физически лица, свързано с издаването на документи за придобити доходи от стопанска дейност или от наеми, които са платени от друго физическо лице. Ако например физическо лице получава наем от друго, първото трябва да издаде документ за придобит доход. Ако парите са платени по банков път, такъв документ вече няма да е нужен. Ако са кеш, в този документ вече няма нужда да се посочва ЕГН. Изключение са самоосигуряващи се лица, които придобиват доходи от работа за фирми (т.е. платецът на дохода е юридическо лице) – те са задължени във всички случаи да издават документ.

Ново данъчно облекчение, което вече е в сила, е и че доходите от сделки, сключени на организирания от Българската фондова борса нерегулиран пазар за растеж на малки и средни предприятия, няма да бъдат облагани.

Над 1 милион българи вече имат издаден ПИК, с който могат да ползват различни услуги на приходната агенция. Средно на година доходи декларират между половин милион и 600 000 души. Над 80% от данъкоплатците вече предпочитат онлайн отношенията с приходната агенция.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.