Понижение на безработицата в Турция до 12,7% през октомври 2020 г.

Броят на безработните граждани в Турция на възраст 15 и повече години е намалял с 391 хиляди до 4,5 милиона през октомври 2020 г. в сравнение със същия месец година по-рано.

Нивото на безработица се понижи до 12,7% от 13,4% през октомври 2019 г., докато нивото на неселскостопанската безработица спадна с 0,9 пункта до 14,8 на сто, показват данни на официалната турска статистика.

В същото време броят на заетите лица в страната е намалял с 896 хиляди до 27,447 милиона през октомври 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година., като коефициентът на трудова заетост достигна 43,6%, което представлява понижение с 2,3 процентни пункта спрямо октомври 2019 г.

Графики на нивата на безработица и на заетост

През този период броят на заетостта в селското стопанство е намалял с 242 хиляди души, в промишлеността с 82 хиляди души, а в сферата на услугите с 684 хиляди, докато заетостта в строителството се е увеличила със 110 хиляди души.

Според разпределението на заетостта по сектори, 17,6% са били заети през октомври 2020 г. в селското стопанство, 20,3% в индустрията, 6,4% в строителството и 55,7% в сектора на услугите.

Младежката безработица в Турция (на работещите на възраст между 15 и 24 години) се понижи през миналия октомври до 24,9% от 25,3% година по-рано, но нивото на заетостта след младите намаля с 2,2 пункта до 30,6%.