В община Брацигово водата няма да поскъпва

Община Брацигово няма да увеличава цената на питейната вода въпреки решението на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Причината е пандемията и влошеното социално положение на гражданите.

За БНР кметът на Брацигово Надежда Казакова заяви:

„Решихме, че цената за доставяне на вода ще остане както предишната от 2020 година – тоест не тази, която е утвърдена с решението на КЕВР на 30 декември 2020 г. А цената за отвеждане на отпадъчните води ще бъде съобразена с цената на КЕВР, която са утвърдили, и тази за пречистване на водите ще бъде пак същата, както за 2020 година.

Така че де факто цените остават същите, които са били през 2020 г. Мотивите ни са свързани с пандемията, с обстановката, в която се намира цялата държава и целият свят. Много хора останаха без работа, в затруднено положение, така че няма да увеличаваме тази година такси и данъци“.