"Булгаргаз" ЕАД предлага природният газ за февруари да струва 28,92 лв. за мегаватчасПрогнозната цена за март е 30,22 лв./MWh

„Булгаргаз“ ЕАД предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 28,92 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т. 7). Това съобщиха от обществения доставчик.„Булгаргаз“ ЕАД обръща внимание, че цените на европейските газови пазари са се повишили с над 16% за периода 31.12.2020 г. – 08.01.2021 г., като част от това увеличение се отразява и върху предложената за утвърждаване цена за февруари.

Прогнозната цена на природния газ за март на 2021 г. е 30,22 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), се посочва още в съобщението.
КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2021 г. в размер на 26,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).