БНБ няма да вдига забраната на банките да раздават дивидентиТака 2,9 млрд. лв. ще стимулират икономиката, а няма да отидат у акционеритеПрез април 2020 г. в началото на пандемията БНБ забрани на банките, работещи у нас, да разпределят дивиденти за акционерите си. Финансовият ресурс, който трябваше да бъде предназначен за раздаване, стана част от обявения пакет от 9,3 млрд. лв., заделени от банките за извънредни мерки, с който те трябваше да подкрепят икономиката в битката срещу пандемията.

В свои изказвания пред различни форуми и управителят на централната банка Димитър Радев, и подуправителят Калин Христов заявиха, че поне засега

ще запазят

ограничението

най-вероятно за

цялата 2021 г.

“Една много дискутирана тема напоследък е тази за дивидентите, които банките изплащат. Ние заявихме ясно нашата позиция, че ще продължим с ограниченията по отношение на дивидентите и през следващата година. Напоследък имаше дискусии, решения на Европейската централна банка – има една вратичка, при която банките могат да изплащат такива дивиденти, но ние казахме много ясно, че ще продължим политиката си от тази година – ще препоръчаме на банките да не разпределят дивиденти”, обясни управителят на БНБ Димитър Радев и уточни, че намира мярката за особено важна.

Централният банкер добави още, че в края на миналата година Управителният съвет на БНБ е решил нивото на антицикличния капиталов буфер да остане на ниски нива, като са отменени две увеличения, които трябваше да се случат в края на 2020 и началото на 2021 г. Той подчерта, че това са два примера за мерки, които

осигуряват

капацитет на

банките да

реагират при

неблагоприятно

развитие,

свързано с продължаващата криза.

Въпреки че България е приета във валутно-курсовия механизъм ЕRМ-II и банковият съюз позволява на централната ни банка да взема някои самостоятелни решения за защита на банковата система, като споменатите две мерки са едни от тях.

Според данни на самата централна банка забраната се отнася за ресурс от около 2,5 млрд. лв., които ще останат в реалната икономика, най-вероятно чрез кредитиране, а няма да бъдат раздадени като дивиденти за акционерите на банките.

Сумата се формира от печалбата на целия сектор за 2019 и 2020 г. от 1,67 млрд. лв. и 796 милиона лева до октомври 2020 г. До момента няма официална позиция на Асоциацията на банките в България, която да изразява съгласие или възражение срещу запазването на мярката.

В същото време на свое заседание в края на миналата година Европейската централна банка практически разреши на банките в еврозоната пак да разпределят дивиденти при определени условия.

Така пълната забрана, която ЕЦБ въведе през март 2020 г. заради пандемията, вече не работи, въпреки че прогнозата на европейския банков орган допуска кризата да продължи през цялата 2021 г.

Критиците на това решение посочват, че заради очакваните проблеми в реалната икономика и заради удължаването на мораториума върху кредитите,  най-доброто решение е

печалбите да се

капитализират,

за да са готови банките да посрещнат натиска от необслужваните кредити, без да свиват кредитната си активност.

Призивът към европейските банки е да запазят размера на дивидентите и обратното изкупуване на акции до по-малко от 15% от печалбата си за 2019 и 2020 г., или 0,2% от капиталовата си адекватност, който от двата показателя е по-нисък.

Привържениците на разхлабването на мярката пък се аргументират с това, че акциите на европейските заемодатели започнаха да поевтиняват заради невъзможността да върнат пари на инвеститорите. Те предупреждават също и за

поскъпване

на заемите

заради затруднения достъп на трезорите до свежите пари на инвеститорите. Според различни прогнози акционерите на големите европейски банки тази година най-вероятно ще си разпределят 10-12 милиарда евро, ако се придържат към тавана. Това означава, че ще раздадат едва 1/3 от това, което биха изплатили в нормална година. Регулаторът призова банките да приемат “изключителна умереност” при определяне на бонуси за своите служители.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.