9 са кандидатите за надзор при изграждането на Югоизточния обход на Пловдив9 са отворените оферти за изпълнител на строителния надзор при изграждането на Югоизточния обход на Пловдив, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Индикативната стойност на поръчката е 750 хил. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 21 месеца.Отворените оферти са на:

„СТРОЛ-1000“ АД;

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД;

„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД;

ОБЕДИНЕНИЕ „ИПС – ТЕСТ“, в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД и „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД;

ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“, с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД;

„Пътища 21“ ДЗЗД – гр. Пловдив, в което са: „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, „Т 7 консулт“ ЕООД и „АЕ Дозоринг“ ООД;

„ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД;

„АПИ Надзор 2021“ ДЗЗД, с участници: „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „Строй тех надзор“ ЕООД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

ДЗЗД „ЕКИП-МГ-Р“, в което са: „ЕКИП – МГ“ ООД и „Рутекс“ ООД.

С построяването на 4,8 км обходен път транзитният трафик, идващ от АМ „Тракия“ и Свиленград, в посока път II-86 Пловдив – Асеновград и Смолян, ще бъде изведен от град Пловдив.

Трасето на обхода ще започва в района на пътен възел „Скобелева майка“ при 98-ми км на път II-56, ще продължава почти успоредно на ж. п. линията и ще завършва при кръговото кръстовище при 14-ти км от път II-86 Пловдив – Асеновград. Новият скоростен път с габарит Г20 ще се влее в четирилентовия участък от второкласния път II-86 Пловдив – Асеновград. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети.

Новата пътна артерия ще подобри значително транзитното преминаване от общините Куклен и Асеновград към АМ „Тракия“ и „Марица“, а оттам до ГКПП „Капитан Андреево“, като облекчи значително натовареното движение в град Пловдив.

На 16 октомври м. г. бяха отворени 12-те подадени оферти в тръжната процедура за избор на изпълнител на строителните работи. Работата на тръжната комисия продължава.