Община Велико Търново започва да предоставя услугата “асистентска подкрепа“

Община Велико Търново започва да предоставя нова социална услуга чрез асистентска подкрепа.

От специализираната социална услуга могат да се възползват 208 деца и възрастни от община Велико Търново, поясни Росица Димитрова, директор на общинската здравна дирекция:

„Потребители на асистентската подкрепа могат да бъдат деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и възрастни хора над 65 години, които са в невъзможност за обслужване в своето ежедневие“.

Желаещите да ползват асистентската подкрепа по 4 часа дневно трябва да подадат документи в Общината. Набират се кандидати и за определените 54-има асистенти, посочи Росица Димитрова:

„Колкото заявления се подадат, по максимално бързия начин ще направим оценката и ще включим предоставянето на асистент, който да се грижи за лицето в дома му“.

Първите асистенти ще започнат работа до края на януари, увери Димитрова.