"Прехода" в спомените на Петър Динеков

„Записки от „Прехода“ представя личните свидетелства на академик Петър Динеков за бурните месеци на промяната. Изданието обхваща периода от 17 октомври 1989 до 17 октомври 1990, когато Динеков е на 80 години. Съставителка на изданието е литераторката Евелина Белчева, която подбира части от дневника му. Според доц. Георги Цанков, който а автор на предговора, „ние виждаме, че докато повечето от нас бяхме невероятно възторжени и очаквахме чудеса да се случат по време на Прехода, още от самото начало академик Динеков разсъждава трезво, отчита онова, което е хубаво и ни освобождава от лапите на тоталитаризма, но забелязва, че не всички, които влизат в новото движение, са безкористни“.

Издателят Пламен Анакиев добавя, че „макар да е бил в близки отношения с хора от върха на политическата пирамида преди 10 ноември – като Станко Тодоров, Петър Младенов, Александър Лилов – Петър Динеков запазва една благоразумна дистанция и решително се отдръпва от политиката“.

През страниците на дневника на Петър Динеков оживяват някои от най-известните ни писатели като Йордан Радичков, Блага Димитрова, Тончо Жечев, политици, преподаватели, хора, изобличени като кариеристи, и такива, към които той неизменно изпитва уважение.  

Чуйте още за изданието в звуковите файлове.