Д ирекция „Управление на водите“ в МОСВ, още януари 2020 г., когато бях на 5-6 дни министър, ме уведоми за проблемите с язовир „Камчия“. Веднага свиках извънредно заседание на Висшия консултативен съвет по водите, представители в който имат и ВиК дружествата.

Това се посочва в изявление на министъра на околната среда и водите Емил Димитров във връзка с водата за Черноморието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Изявлението е по повод днешната пресконференция на областния управител на Варна Стоян Пасев, директора на ВиК Варна Валентин Вълканов и Ганчо Тенев, началник на ВиК Бургас.

В изявлението е посочено, че тогава единодушно е било взето решение с месечните графици за използването на водите от язовир „Камчия“, считано от месец февруари 2020 г., да бъде поставено условие ВиК-дружествата да предприемат действия за включване на алтернативни водоизточници за осигуряване на водоснабдяването.

От януари миналата година до януари тази година управителите на ВиК дружествата са информирани ежемесечно за необходимостта да предприемат действия за алтернативно водоснабдяване, за размера на намалените количества в съответния месечен график за Варна и Бургас, както и когато някои от тях извършваха нарушение, е посочено още в изявлението. В него се дава пример от юли, когато ВиК Варна е надвишило определения лимит, за което е било издадено предупреждение на управителя на дружеството.

В изявлението са отбелязани всички мерки, които са вземани през годината до този момент. Министърът посочва още, че за него въпросът с водоснабдяването на Варна и Бургас продължава да стои със същата сила, независимо кои са лицата, с които ще работи за решаването му.

По-рано днес на съвместна пресконференция управителите на ВиК-дружествата във Варна и Бургас Валентин Вълканов и Ганчо Тенев заявиха, че няма никакъв риск за възникване на водна криза във Варна или в Бургас. Изразената позиция на срещата, дадена в отговор на изказвания на министъра на околната среда и водите Емил Димитров, бе подкрепена и от областния управител на Варна Стоян Пасев.