Екип „Драматургични форми“ обявява конкурс за детска радиопиеса

По повод 50-годишния юбилей на програма „Христо Ботев“ екип „Драматургични форми“ обявява конкурс за нова оригинална радиопиеса за деца.

Пиесите трябва да са непубликувани и неиграни, с големина до 15 стандартни страници.

Краен срок на изпращане: 30 юни 2021 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 1 септември 2021 г.

Пиесите се изпращат на електронен адрес: hristobotev@bnr.bg

Първа награда – 1000 лв. и радиопостановка.

Втора и трета награда – 500 лв. и радиопостановка.

За справки и допълнителна информация: 02 93 36 418.