Вижте декларацията за съгласие за ваксинация срещу COVID-19