3,6 млрд. лв. дефицит за 2020 г., с 1,6 млрд. по-малко от очакваното3,6 млрд. лв. вместо записаните в държавния бюджет 5,2 млрд. лв. се очаква да бъде дефицитът за миналата 2020 г., прогнозират от финансовото министерство.Около 3,6 млрд. лв., или 3 на сто от прогнозирания БВП, са средствата за борбата с пандемията, като 2,8 млрд. са преките фискални стимули по линия на националния бюджет, посочват от ведомството на Кирил Ананиев. 800 млн. лв. пък идват от пренасочените ресурси по линия на програмите и фондовете на ЕС.

Чрез Фонда на фондовете са мобилизирани около 200 млн. лв. допълнително публичен ресур, а чрез Българската банка за развитие бяха разработени и финансови инструменти за 700 млн. лв. под формата на гаранционни схеми за кредити за засегнатите от кризата предприятия и безлихвени заеми за физически лица.

Приходите, помощите и даренията за 2020 г. се очаква да бъдат 44,2 млрд. лв., при разчетени 43,5 млрд., което е изпълнение 101,5 % спрямо заложеното за годината. При данъчните приходи преизпълнението е с 2,5 %. Спрямо 2019 г. приходите са нараснали със 100 млн. лв.

Заради мерките за справяне с пандемията разходите от бюджета за 2020 г. са 47,8 млрд. лв., докато през 2019 г. те бяха в размер на 45,2 млрд. лв.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.