Росен Плевнелиев в общ призив за демократична европейска властКЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЛИДЕРИТЕ НА СЪЮЗА

Днес ние, европейците, имаме възможност да превърнем Европейския съюз в първата демократична, многонационална и многоезична сила, изградена от граждани и отворена за света.
Нека използваме тази възможност.
Ковид кризата ни накара да осъзнаем както нашата несигурност, така и нашите взаимозависими съдби.
Показа ни значението на Европа в този нов многополюсен свят и необходимостта от обединение срещу огромните предизвикателства – екологични, икономически, социални, здравни, в сферата на сигурността – пред които са изправени нашите общества.
Разкри уникалния характер на нашия икономически и социален модел.
В тези безпрецедентни времена и въпреки силните, макар и илюзорни изкушения да се обърне навътре, ЕС избра да се обърне навън и разбира абсолютната суета на всеки човек относно самия себе си.
По време на първата вълна на пандемията европейците се осмелиха да измислят нови форми на солидарност, създавайки система за колективна подкрепа за затруднени бизнеси и безработни граждани, както и създавайки план за възстановяване, безпрецедентен по своите размери, философия и зачитане на върховенството на закона. Съюз, който прави равносметка от кризите си, за да засили своята устойчивост и да защити по-добре своите граждани.
Въпреки че сме доволни от всичко това, ние също така сме наясно, че тези действия и планове имат смисъл само ако обслужват трайните интереси на гражданите на Съюза и са част от перспектива за възстановяване на европейския проект.
Има огромен риск да ни бъдат наложени правила и начин на живот, които не искаме, особено в цифровия домейн, доминиран от няколко системни платформи.
Каква алтернатива?
На първо място, да ни даде средства за успех в конкретното изпълнение на европейския план за възстановяване, като същевременно запазим поддържащите икономиката системи; разширяването на обхвата на заетостта и подпомагането на доходите за всички категории работници, включително тези с несигурна и нетипичнаработа или самонаетите.
Неговият финансов мащаб е основен, но реално отражение върху качеството на инвестициите, необходими за силно въздействие върху устойчивия и социално приобщаващ растеж, не се е случило.
В настоящия си вид националните планове за възстановяване, които се изготвят в момента и които ще бъдат финансирани по-специално с европейски пари, разглеждат стари, не актуални цифрови и екологични проекти.
Има спешна нужда от коригиране на ситуацията и по-добро включване на социалните партньори и гражданите в избора, който трябва да се направи, като същевременно се насърчават инвестиции с наистина европейско измерение, способни да изградят Нова Европейска Сделка, включително амбициозна Нова Зелена Сделка.
Успехът на този план ще преодолее недоверието между пестеливите и разходващите държави-членки и ще създаде условия за реален, дългосрочен европейски бюджет, единственият, способен да превърне Европа в икономическа, екологична и културна сила на 21-ви век.
На второ място, става въпрос за превръщането на Конференцията за бъдещето на Европа в инициатива с реално демократично гражданско участие.
Амбицията му трябва да бъде ясна: да изгради перспективна, смела и споделена визия за нашето бъдеще за следващите десетилетия.Опитът на „WeEuropeans“, който достигна 38 милиона граждани в 27 държави и на 24 езика, показва истински апетит на европейските граждани да участват в определянето на общото ни бъдеще чрез нова форма на непрекъсната демокрация на участието и съвещателна демокрация, която допълва нашите представителни демокрации. Само този нов демократичен тласък, който поражда истинско европейско гражданство, може да доведе до Съюз на благополучие, мир и солидарност, предоставящ възможности за всички. Съюз, който чрез мобилизиране на граждани, държави, публични власти и социални партньори, ще бъде в състояние да предостави конкретни решения относно нарастването на неравенствата и безработицата; който допринася за запазването на планетата; който гарантира и защитава своите основни ценности на единство, свобода, солидарност и демокрация.
Неотложността днес е да ни даде средствата да вземем решение по по-легитимен, ефективен и бърз начин. Този капацитет за вземане на решения е незаменим в момент, когато технологичните трансформации и ребалансирането на големите световни сили се ускоряват.
Настоящите договори ни позволяват да преминем от единодушие към система за гласуване с квалифицирано мнозинство в определени области.
Нека приложим възможно най-скоро гласуване с квалифицирано мнозинство към всички политики и действия на Съюза.
Нека преминем от система на слабо сътрудничество към проект за общо строителство!
Съжаляваме за напускането на нашите британски приятели и сме убедени, че с Лондон ще бъдат установени специални и изключително близки отношения.
Но ако има един урок от тяхното присъединяване и напускане, то е, че колкото повече изключения се приемат за държава-членка, толкова по-малко тя израства в европейското единство и солидарност.
Несъмнено е дошъл моментът единството на нашия Съюз да стане истинска реалност.
Нека бъдем ясни: това ще бъде възможно само ако наистина ценим нашето многообразие и културния, икономическия, социалния и историческия принос на всеки един от нас.
Нека най-накрая имаме дързостта да поставим културата в основата на европейския софтуер, за да се превърне отново в този основен център на световното творение, способен да привлече най-добрите таланти в света.
Но за пореден път този нов европейски етап ще бъде възможен само ако всеки гражданин поеме собствеността върху европейския проект чрез институционализиране на процес на съвещателна демокрация, който е непрекъснат, прозрачен, приобщаващ и гарантира конкретно изпълнение на взетите решения. Това е съществено условие за превръщането на Съюза в проект на всеки един от нас!
Прозорецът за възможности е тесен, но контекстът е благоприятен на европейско и световно ниво.
Нашата колективна отговорност е огромна.
Докато все още има време, нека съберем милионите граждани от четирите краища на нашия Съюз, които са готови да се ангажират лично.

Януари 2021

* Подписали
По инициатива на съпредседателите на CIVICO Europa, GuillaumeKlossa, бивш шеф на групата за размисъл за бъдещето на Европа (Европейски съвет) и бивш директор на Европейския съюз за радио и телевизия, и Francesca Ratti, бивш генерален секретар на Европейския парламент :

Laszlo Andor (HU), Economist, former European Commissioner;
Lionel Baier (CH), film Director;
Brando Benifei (IT), Member of the European Parliament, S&D group, President of the Spinelli Group;
Massimo Cacciari (IT), Philosopher, former Mayor of Venice, former Member of the European Parliament;
Jasmina Cibic (SLO), Artist;
Daniel Cohn-Bendit (FR/DE), former President of the Greens group in the European Parliament;
Joze P. Damijan(SLO), Economist;
Axel Dauchez(FR), Founder of Make.org;
Philippe de Buck (BE), former Director General of Business Europe;
Paul Dujardin (BE), Director General of BOZAR;
Pascal Durand (FR), Member of the European Parliament, Renew Europe group;
Anthony Ferreira (FR), Secretary General of CIVICO Europa;
Michele Fiorillo (IT), Philosopher, Coordinator of CIVICO Europa network;
Cynthia Fleury (FR), Philosopher;
Markus Gabriel (DE), Philosopher;
Costa-Gavras (FR/GR), Film Director;
Felipe Gonzalez(ES), former Prime Minister, former President of the Reflection Group on the Future of Europe;
Sandro Gozi (IT), Member of the European Parliament, Renew Europe group, President of the Union of European Federalists (UEF), former European Affairs Minister;
Ulrike Guerot (DE), Political Scientist, Director of the European Democracy Lab;
Danuta Hubner(PL), former European Commissioner, Member of the European Parliament, EPP group ;
Aleksander Kwasniewski(PL), former President of the Republic;
Philippe Lamberts (BE), Co-President of The Greens/EFA group in the European Parliament;
Robert Menasse (AT), European Writer in German;
Jonathan Moskovic (BE), former Coordinator of G1000, Adviser for democratic innovation;
StojanPelko (SLO), former Secretary of State for Culture;
Janez Pipan (SLO) Theater Director;
Rossen Plevneliev (BG), former President of the Republic;
Nina Rawal(SE), Founder of “Emerging Health Ventures”;
Maria Joao Rodrigues (PT), former Member of the European Parliament, President of the Foundation for European Progressive Studies (FEPS);
Petre Roman (RO), former Prime Minister;
Yvan Sagnet (CM), Writer, Founder of NoCap Association;
Fernando Savater (ES), Philosopher;
Roberto Saviano (IT), Writer;
EllySchlein (IT), Vice-President of the Emilia Romagna Region, former Member of the European Parliament;
Andreas Schwab (DE), Member of the European Parliament, EPP group;
Gesine Schwan (DE), President of the Humboldt-Viadrina governance platform;
Daniela Schwarzer(DE), Director of the German Council on Foreign Relations (DGAP);
Denis Simonneau(FR), President of EuropaNova;
Claus Haugaard Sorensen(DK), former Director General of the European Commission;
FaridTabarki (NL), Founder of Studio Zeitgeist;
Guy Verhofstadt (BE), former Prime Minister, Member of the European Parliament, Renew Europe Group;
BostjanVidemsek (SLO), Journalist, EU Climate Pact Ambassador;
VairaVikeFreiberga(LT), former President of the Republic;
CedricVillani(FR), Mathematician, Fields Medal, Member of Parliament ;
Luca Visentini (IT), General Secretary of the European Trade Union Confederation;
Sasha Waltz&JochenSandig (DE), respectively Choreographer and Director of the Sasha Waltz Company;
AlenkaZupancic (SLO) Philosopher;
SlavojZizek(SLO), Philosopher.

Този призив може да бъде подкрепен на :www.civico.eu
Contact: guillaume.klossa@civico.eu – francesca.ratti@civico.eu

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.