Близо 2700 търговци са поискали подкрепа с оборотен капитал чрез НАПБлизо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите, съобщиха от НАП.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с четири заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20 или 10 процента от оборота си за упоменати в заповедите периоди на 2019 г. или 2020 г.Кандидатстването става по електронен път, чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция. Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи в специалната рубрика в сайта на НАП.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.