Четири издания от 19-и век се дигитализират в Дупнишкия музей

Дупнишкият музей  ще дегитализира 4 старопечатни издания от 19 век по проект, финансиран от Министерството на културата.

Исторически музей – Дупница спечели проект: „Консервация и реставрация на старопечатни издания от ХІХ век“, финансиран по обявената конкурсна сесия от Министерство на културата, съобщават от културното звено.

Времетраенето на проекта е от 1.01.2021 г. до 01.06.2021 г. за около 2 хил. лева.

Ще бъдат дигитализирани 4 старопечатни книги от 19 век от фонда на музея – личният бележник, Тефтерчето,  на Димитър Бисеров-Околията от 1867 година, Рецептурник от 1824 година, изключително рядко издание-ръкопис, издание на вестник „Пътник“ от 1870 година, както и едно издание от Христо Димитров-Дупничанин, „Служба за св. Георги Нови“ и подвързани към нея още два ръкописа с религиозно и светско съдържание,  от 1855 година, излязло  в Самоков.

Тя е ценна и с приписките и преписите, които са собственоръчно направени при подвързването на книгата от Даскал Ристо.

Книгите ще бъдат почистени, дезинфекцирани, възстановени, а там, където е необходимо, ще бъде изградена и възстановена  хартията.

След реставрацията книгите ще бъдат показани в нова експозиция, така, че дупничани да могат да ги видят и в открития преди два месеца Виртуален музей в Дупница.