БНБ остави основния лихвен процент в размер на 0.00 на сто и от първи януариБългарската народна банка обявява, считано от 1 януари 2021 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто, съобщиха от БНБ.

Основният лихвен процент е нула от май 2016 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.