Увеличиха размера на студентските стипендии

Правителството увеличи размера на минималната и максималната студентска стипендия. 

С 15 лева се увеличава минималният размер на стипендията за студенти. Досега тя беше 70 лева. Мярката влиза в сила от началото на втория семестър на учебната година. От тогава се увеличава и максималната студентска стипендия от 150 на 180 лева. 

В Бюджета за догодина е заложено увеличение от 6 милиона лева на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студенти и докторанти. 

С друго постановление правителството одобри над  392 000 лева допълнително за Българската академия на науките чрез Бюджета на Образователното министерство за 2020-та година. Средствата са за провеждане на изследване от Института за изследване на населението и човека към БАН.

Кабинетът отпусна 1 400 000 лева за ремонт и оборудване на сгради в Симитли и Стара Загора. В тях ще бъдат настанени временно хора с умствена изостаналост и психични разстройства от два от домовете в района.