Община Болярово приключва годината с 1,5 млн. лв. по-голям бюджет

С около 1,5 милиона лева по-голям бюджет, от първоначално приетата финансова рамка, приключва годината крайграничната община Болярово.  Най-малката община в Ямболска област няма неразплатени задължения към края на годината.

Първоначално приетият бюджет е в размер на 7,5 млн. лева, като в края на декември той достига почти 9 млн. лева, уточни кметът на общината Христо Христов.

Най-много средства тази година са изразходвани в социалната сфера – над 25 процента. Следват образование и икономически дейности. За културата и други дейности тази година, нормално е по стечение на обстоятелствата, там бяха по- малко и мероприятията, там са изхарчени и по- малко средства.

Общината е изразходвала близо 900 хиляди лева от капиталовата си програма за ремонт на уличната мрежа в общинския център и в 6 от селата.

Новата финансова година ще започне с преходен остатък  от над 1 млн. лева.