Кабинетът ще обсъди реда за изплащане на втора пенсия

Кабинетът ще обсъди реда за изплащане на втора пенсия, става ясно от предварителния дневен ред на последното редовно за тази година заседание на правителството. Очаква се на него да бъде взето решение за отпускане на помощта от 50 лева на пенсионер и през януари, както и удължаването на мярката 60 на 40 до март догодина.

Удължаването на мярката беше обсъдено вчера на заседание на съвета за тристранно сътрудничество, а като база ще се приема осигурителният доход през октомври.

В дневния ред на кабинета е заложена и поредната редакция на Кодекса за социално осигуряване, която регламентира изплащането на втора пенсия. Уреждат се и трите вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове – пожизнената пенсия за старост, разсроченото изплащане на средствата по индивидуалната партида и еднократното изплащане в случаите, когато натрупаните средства са недостатъчни за отпускане на посочените два вида пенсионни продукта.