Внучката на Живков: Предлагаха ми да бъда вицепрезидент на Радев