Природо-математическата гимназия във Велико Търново с иновативна задача

Природо-математическата гимназия “Васил Друмев” във Велико Търново получи иновативна задача от Министерството на образованието. Тя е свързана със създаване на нов модел на обучение в професионално направление “Компютърни науки”. Изпълнението ще се осъществява в сътрудничество с Техническия университет в София, за което бе подписано и споразумение.

Целта е Природо-математическата гимназия в старата столица да се превърне в център за дигитални иновации.

За идната учебна година се създават нови образователни и тематични направления, които надграждат задължителните дисциплини.

В направленията дигитално предприемачество, киберсигурност и изкуствен интелект великотърновската гимназия и Техническият университет в София ще създадат изцяло нови учебни програми на две равнища – стандартно и за напреднали.

Обучението по тези програми ще служи за прием в университет и за работа в местни ИТ фирми.

В ПМГ приключват ремонтите по създаването на нова лаборатория и допълнителни кабинети по биология, физика и химия, за които просветното министерство отпусна 300 000 лева, посочиха от училищното ръководство.