Конкурс за управление на социалните услуги в Девня

Община Търговище обяви конкурс за управлението на социалните услуги в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и Защитеното жилище за лица с психични разстройства.

Конкурсът се обявява заради изтичането на срока на договора със сегашния доставчик на услугите.

Кандидатите трябва да имат опит в управлението на социални услуги.

Предимство е наличието на организационен капацитет, техническо оборудване и персонал, както и програма за развитие на социалните услуги за следващите пет години.

Дневният център за лица с увреждания оказва подкрепа в ежедневните и рехабилитационни дейности на 15 потребители.

Защитеното жилище е с капацитет от осем места. То е социална услуга от резидентен тип, в която пълнолетни лица водят относително независим живот, подпомагани от професионалисти.