Радев: Всяко дете трябва да получи най-доброто лечение, независимо от възможностите на здравната система

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.