Още една нова мутация на COVID-19 беше открита във Великобритания

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.