42% от предприятията са с намалени приходи от продажби през ноември

Близо 42% от предприятията са регистрирали намаление на приходите от продажба на стоки и услуги през ноември спрямо октомври, сочи изследване на Националния статистически институт, свързано с последиците от пандемията от Covid-19 върху икономиката. 

46 на сто от предприятията, участвали в изследването, декларират, че няма промяна в приходите от продажбите им през ноември спрямо октомври, а при 11,8% дори има увеличение, сочат данните на НСИ.

Над 50% е спадът при сектори като култура, спорт и развлечения, както и ремонт на вещи. При търговията, транспорта и ресторантьорството спадът е над 48 на сто, в индустрията – 43%, а при строителството е над 36 на сто. 

Едва 9,8 на сто от анкетираните са посочили, че се възползват от мерки за подпомагане на работодателите. В повечето предприятия се преминава към дистанционна работа или ползване на платен или неплатен отпуск от служителите. Около 2% от анкетираните съобщават намерение да прекратят дейността си, а 4,5 на сто да спрат временно работа. Над 92% от фирмите възнамеряват да продължат дейността си.