МС освободи Лъчезар Костов като председател на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет освободи Лъчезар Костов като председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Новият председател е Цанко Бачийски, който притежава и необходимия ценз съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Закона за администрацията