Стига с тая инерция, комунизмът свърши преди 31 годиниЖивотът ни кара да се променяме, невинаги към лошо. Например това, че в София намаляват т. нар. езикови паралелки, а увеличават тези, в които ще се учи повече математика и програмиране, е урок, научен от живота.Владеенето на чужди езици е важно нещо, но то е базова грамотност, като познаването на буквите, докато допълнителното знание по математика и програмиране гарантира доходна работа. Езиковите гимназии придобиха слава през комунизма, защото бяха някакви училища за номенклатурата и там освен деца от голямото добрутро се стремяха и всички уонабита.

Реално погледнато, като знаеш добре английски език, може по-добре да си намериш слугинска работа във Великобритания. Но и за тая работа по-ценно се оказва знаенето на италиански или гръцки. Докато доброто програмиране гарантира високоплатена работа тук и сега, а не сменяне на памперси с перфектен английски. Това е адекватно решение, което отдавна трябваше да се случи, но родителите и децата караха по инерция.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.