Китайските лихви остават непроменени на фона на силния икономически подем

Референтните лихвени проценти по заемите в Китай останаха непроменени, тъй като втора по сила икономика в света продължа солидното си възстановяване от коронавирусната криза.

На последното за годината заседание Народната банка на Китай запази едногодишния лихвен процент на ниво от 3,85%, а петгодишният лихвен процент на ниво от 4,65%.

Едногодишните и петгодишните лихвени ставки бяха намалени за последно през април тази година. Това едногодишният лихвен процент беше понижен с 20 базисни пункта, а петгодишният лихвен процент с 10 базисни пункта.

Лихвеният процент по заемите се фиксира ежемесечно въз основа на представяните средства на 18 китайски банки, въпреки че централната банка (PBoc) има влияние върху определянето на лихвения процент. Този нов лихвен процент замени традиционния референтен лихвен ставки по заемите през август 2019 година.

Тъй като икономиката на Китай продължава да се възстановява силно от спада, провокиран от коронавирусната пандемия в началото на годната, PBoC вече измества фокуса си от мерки в подкрепа на растежа обратно към овладяване на финансовите рискове.

С оглед на факта, че китайските управляващи вече гледат към постепенно оттегляне на политическата подкрепа, централната банка на страната вероятно ще започне да повишава своите политически нива през следващата година, прогнозират редица икономисти. Осреднените очаквания са банката да повиши лихвените си проценти с 30 базисни точки през 2021 година.