Младежи се сгодиха на 1351 метра надморска височина в Родопите

Дафни Горсова казва заветното „да“ на Даниел Чакър Джиев, но първоначално не искала да се качи на площадката, където кавалерът я поканил под предлог да се снимат. 

„Тя знаеше, че просто ще се снимаме. Нямаше понятие, че щяй да ѝ предложа. Казах ѝ ако може само да си затвари очите за малко, за да и задам последен въпрос. В момента, в който ѝ казах да си затвори очите и ѝ пуснах ръката, за да извадя пръстена и тя се разплака. Горе беше приказка. Всичко беше в мъгла отдолу. Точно на 5 метра под нас всичко беше в гъста мъгла“.