ЯЦБ запази непроменена досегашната си лихвена и парична политика

Японската централна банка (ЯЦБ) запази без промяна основната лихва и програмите си за покупки на облигации, известни като „количествени улеснения“, като в същото време увеличи с шест месеца набора от мерки, имащи за цел да облекчат финансирането на компаниите, засегнати от коронавирусната криза.

ЯЦБ запази непроменена основната лихва, на която финансовите институции държат свободните си резерви при нея, на ниво от -0,1%, като това решение беше взето с 8 срещу 1 гласа.

Централна банка запази и ангажимента си за закупуване на японски държавни облигации, без да определя горната граница на тези покупки, така че доходността на 10-годишните държавни ценни книжа (JGB) да остане около нула процентни пункта. ЯЦБ потвърди и програмите за покупки на корпоративни книжа и корпоративни облигации в размери съответно от 2 трлн. йени и от 3 трлн. йени.

ЯЦБ също така реши да удължи с 6 месеца до март 2021 г. крайния срок на пакета от мерки за облекчаване на финансирането на компаниите, засегнати от коронавирусната пандемия.

Тя заяви, че ще продължи с качественото и количественото облекчаване с цел постигане на ценова стабилност от 2 на сто. Също така банката ще продължи да подкрепя финансирането на фирми и да поддържа стабилността на финансовия пазар, за да компенсира въздействието на пандемията от коронавирус. Банката подчерта, че „няма да се поколебае“ да предприеме допълнителни мерки за облекчаване, ако е необходимо.

ЯЦБ прогнозира, че икономиката на Япония ще продължи да се подобрява, въпреки че темпът се очаква да бъде „само умерен“. Тя подчерта за наличието на „изключително високата несигурност“, породена от пандемията, и добави, че неотдавнашното възраждане на коронавирусните инфекции „трябва да бъде внимателно наблюдавано“.

„Като се има предвид, че икономиката и цените се очаква да продължават да бъдат подлагани на натиск за продължителен период поради въздействието на Cobid-19, ЯЦБ ще извърши оценка за по-нататъшно ефективно и устойчиво парично облекчаване“, се посочва в изявление на централната банка след края на последното за годината заседание.

Банката ще оповести своите констатации за направения от нея преглед на досегашната парична и лихвена политика през март догодина. Според нейния шеф Харухико Курода обаче, евентуалните промени в политиката ще бъдат по-скоро технически, отколкото основен ремонт на досегашните мерки.

Той подчерта, че ЯЦБ не планира да промени политиката си на отрицателни лихви и целта за инфлация от 2 на сто.