Последен ден от преброяването на земеделските стопанства

Днес е последният ден от преброяването на земеделските стопанства в страната. То започна през септември, като в началото беше онлайн, а по-късно в него се включиха над 1 600 анкетьори.

Такова преброяване се прави веднъж на 10 години по указание на Европейския съюз и струва около 8 милиона лева. 

Третото преброяване на земеделските стопанства в България е към своя край.Според междинните данни експертите са преброили около 190 хиляди стопанства, като се очаква окончателният брой да е около 200 хиляди. Това е със 100 хиляди по-малко отколкото през 2010-а, което вероятно се дължи на обезлюдяването на населените места и уедряването на стопанствата.

У нас има около 50 милиона декара използваема земя, около 35 милиона декара е обработваемата земя, като добрата новина от това преброяване е, че се увеличава точно тя.

Над милион овце, половин милион говеда и близо 200 хиляди кози са успели да въведат в системата анкетьорите до момента. 

Данните от преброяването ще послужат за формиране на адекватни земеделски политики, тъй като близо половината от бюджета на Европейския съюз е насочена към подпомагане на селското стопанство, припомнят агроекспертите.