Доц. д-р Мария Токмакова: Атеросклеротичните сърдечно-съдови заболявания отнемат от времето за наистина важните нещаПромяна в стила и начина на живот е неотменна стъпка в борбата с високия холестерол

Доц. д-р Мария Токмакова, дм, е началник-отделение към Кардиологичната клиника в УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД в Пловдив и председател на Дружеството на кардиолозите в България (2018-2020 г.). Тя е част от академичния състав на Секцията по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести на Медицинския университет в Пловдив. От 2015 г. е член на Акадамичния съвет, а от 2019 г. е заместник-председател на Общото събрание на МУ – Пловдив. От 2020 г. доц. Токмакова е поканена за член на управленските структури на Европейското кардиологично дружество – ESC membership committee.Доц. Токмакова има многобройни специализации в чужбина.Член е на Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Американски колеж по кардиология (American College of Cardiology), Асоциация по сърдечна недостатъчност (Heart Failure Association of ESC), на Съюз на учените в България и други.

Постигането и поддържането на оптимални нива на холестерол в организма доказано намалява риска от атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания (АСССЗ).

Високото ниво на така наречения лош холестерол, включен в състава на липопротеините с ниска плътност (LDL-C), е основен фактор за развитието на атеросклерозата, която е водеща причина за сърдечносъдови заболявания. Контролът на нивата на лошия холестерол е 

главна цел на съвременното лечение и профилактика на АСССЗ

Промяна в стила и начина на живот е неотменна стъпка в борбата с високия холестерол.

Спазването на здравословен начин на живот остава най-важната стъпка в контрола на нивата на холестерол в кръвта. Всеки човек, независимо от фамилната обремененост или настоящото си здравословно състояние, може да се възползва от ефекта на положителните промени в начина си на живот и значително да намали риска си от коронарна болест на сърцето или мозъчен инсулт.

Изграждането на стил на здравословен начин на живот обхваща много аспекти от ежедневието, включително диетичен режим на хранене, физическа активност и поведенчески навици. Този процес трябва да започне рано, още от самото раждане.

Пряката връзка между нивото на LDL холестерола и сърдечносъдовия риск

е доказана. През последните години лечението на хората с висок холестерол е фокусирано върху лицата с по-голям риск от сърдечносъдови заболявания. С увеличаване на сърдечно-съдовия риск се увеличава и абсолютната полза от понижаването на нивата на LDL-C.

Съвременните препоръки за лечение на липидни нарушения включват специфично процентно намаление на нивата на LDL-C (с >= 50% спрямо изходното ниво), определено въз основа на абсолютния риск на индивида. Прицелните нива на LDL-C (като

Лекар и пациент в екип трябва да вземат решения за нужното лечение.

В повечето случаи високият холестерол е проблем, за който хората дори не предполагат. Обикновено не причинява никакви симптоми. Много хора дори не осъзнават, че имат висок холестерол, докато не развият сериозни усложнения, като инфаркт или инсулт. Ето защо рутинното и навременно

лабораторно изследване на нивата на холестерола е важно

Съветвам хората да попитат своя лекар за възможностите да си направят такова изследване.

Всички терапевтични ръководства обръщат специално внимание на ролята на пациентите и акцентират върху нуждата от споделяне на ангажимента по вземане на решения относно лечението за висок холестерол между лекар и пациент. Това включва преглед на основните рискови фактори за сърдечносъдови заболявания на пациента, както и изчисленото ниво на риск за фатално сърдечносъдово събитие на пациента през следващите 10 години. Трябва да се обсъдят ползите за сърдечносъдовата система от здравословния начин на живот и приема на терапията за понижаване на липидите, както и да се адресират всички опасения, които пациентът може да има относно започването на лечение.

Вредните последици от високия холестерол могат да бъдат намалени

Наследствените фактори за повишен холестерол не могат да бъдат контролирани за разлика от факторите на средата и начина на живот.

Има различни взаимно допълващи се стратегии за понижение на холестерола:

• Хранителен режим, изграден на прием на храни с ниско съдържание на животински мазнини и високо съдържание на фибри

• Избягване на прекомерната консумация на алкохол

• Поддържане на здравословно тегло

• Редовна физическа активност

• Отказ от тютюнопушене

Трябва също така пациентите да следват преди всичко препоръките на лекуващия ги лекар и да ограничат безразборното търсене на информация в електронното пространство, която често е невярна и объркваща.

Ако пациентът е изложен на риск за атеросклеротично сърдечносъдово заболяване, неговият лекар ще провери нивата на холестерол и ще препоръча това да се прави периодично.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.