Силна снежна буря в САЩ, "сняг, колкото през цялата минала зима"

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.