Всяко учреждение и ресторант с безплатна вода за посетителитеВсяко учреждение в страна-членка на Европейския съюз, ще бъде задължено да предоставя безплатно чиста и годна за пиене чешмяна вода за всичките си посетители. Това произтича от директива за питейната вода, одобрена от Европейския парламент преди дни. В същата директива се казва, че правителствата ще насърчават ресторантите, столовите и доставчиците на кетъринг услуги да предоставят на клиентите чешмяна вода безплатно или срещу ниска такса за обслужване. Държавите членки трябва също да предприемат мерки за подобряване на достъпа до вода за уязвими групи като бежанци, номадски общности, бездомни хора, както и за малцинствата, като например ромите.

Директивата, в която има и редица нови, по-високи изисквания към чистотата на питейната вода, ще влезе в сила до 2 години.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.