Шест кандидата продължават в надпреварата за доставчик на машини за гласуване

Шестима от общо 8 кандидати в обществената поръчка на Централната избирателна комисия (ЦИК) за доставка на машини за гласуване се класират за следващия етап на процедурата.

Отпадналите са физическото лице Иван Величков Иванов и дружеството по Закона за задълженията и договорите „Български машини за гласуване“. Мотивът е, че те не отговарят на обявените от възложителя изисквания.

След представянето на оферти, ЦИК ще се срещне с кандидатите за уточняващи въпроси. Очаква се в началото на идната година да бъде сключен договор с победителя за обществената поръчка за купуване на 9600 устройства за гласуване на предстоящите парламентарни избори.