Център за жертви на домашно насилие в Горна Оряховица

В Горна Оряховица започна изграждането на кризисен център за 15 жертви на домашно насилие.

Жертвите на домашно насилие в община Горна Оряховица се увеличават. През миналата година те са били 122-ама, като за 61-ин от възрастните и 18 от децата е установено, че се нуждаят от подслон и физическа защита.

Сега тази подкрепа се осъществява от частния център „Мария“, чийто капацитет е недостатъчен.

Затова община Горна Оряховица започва изграждането на общински кризисен център, поясни заместник-кметът Николай Георгиев:

„Престоят, който ще се осигури в този кризисен център, е до 6 месеца. Там да получат подслон, да бъдат отделени от средата, в която са насилвани. Да могат да получат както психологическа, така и евентуално медицинска помощ“.

Проектът е за близо 1,6 милиона лева по програмата „Региони в растеж“