Спад на износа за първите десет месеца със 7,5 на сто на годишна база

С над 1,8 милиарда евро е намалял износът за периода от януари до октомври спрямо първите десет месеца на миналата година, сочат данните на БНБ. Вносът се свива с 2,9 милиарда евро.

Малко над 22,5 милиарда евро е износът на стоки за първите десет месеца на годината, като спадът спрямо същия период на 2019 година е 7,5 на сто.

При вноса намалението е с 10,9 %, като до края на октомври вносът е 23,6 милиарда евро.

Търговското салдо е отрицателно, но на годишна база дефицитът се свива до две на сто.

Текущата и капиталовата сметка са на излишък на годишна база, сочат още данните на БНБ.