Платиха 683 млн. лв. субсидии на площ на 54 760 фермериПрез 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева

Фонд „Земеделие“ преведе най-очакваното от земеделските производители субсидии по схемите и мерките на директните плащания за кампания 2020 г. Разплащателната агенция изплати по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани. Както „24 часа“ писа изчисленията са извършени по индикативна ставка от 21,017 лв./дка, която е и най-високата, по която за правени разплащанията по СЕПП досега. За сравнение, за кампания 2019 г. ставката, по която стопаните получиха субсидиите, беше в размер на 19,145 лв./дка.Калкулациите през месец декември по СЕПП са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи и съобразно данните предоставени от земеделското министерство по проекта на специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за кампания 2020 г.

Окончателната ставка по СЕПП за кампания 2020 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Документът ще бъде издаден след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“. На тази база фонд „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по СЕПП през месец юни 2021 г.
За Кампания 2020 по СЕПП се разпределят общо над 807,5 млн. лева. Финансовата подкрепа, която фонда изплаща на стопаните тази година е най-голямата, превеждана досега. Причината е, че бяха прехвърлени допълнително 140 милиона лева от финансовия пакет на Програмата за развитие на селските райони, разпределен за 2021 г. към бюджета на директните плащания. Те са част от общо увеличения бюджет на фонд „Земеделие“ с 400 млн. лв. Финансовата подкрепа влиза в българското земеделие за да компенсира двете кризи, предизвикани от пандемията COVID-19 и от голямата суша в страната.

С допълнителните 140 млн. лв. общият бюджет по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020 нарасна от 1,803 млрд. лв. на 1,943 млрд. лв. Общото увеличение на средствата е с близо 9%, което се разпределят между схемите на директните плащания.

До момента фермерите са получили общо 914 млн. лв. за кампания 2020. От тях 117 млн. лв. бяха изплатени на животновъдите по схемите за обвързано подпомагане.

През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева. Разплатените средства до момента са над 3 млрд. лв. В периода 21-23 декември предстои фонда да направи и последното плащане към стопаните за тази година. Очаква се да бъдат преведени още над 80 млн. лв. по мярка 13 за необлагодетелстваните райони по ПРСР 2014-2020.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.