Областната болница във Велико Търново тегли кредит за 3 600 000 лева

Общото събрание на акционерите в областната болница “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново даде съгласието си да бъде изтеглен банков кредит за 3 600 000 лева, с които да бъде завършен и оборудван новият болничен корпус. 

Инвестиционният кредит е за 120 месеца с лихва от 1%. Със заема, одобрен от държавата и общините акционери, ще бъде завършен новият корпус на великотърновската болница, където да бъдат преместени болничните отделения от амортизираната сграда в стария град.  

Общото събрание даде съгласието си за сключване на споразумение със Здравната каса за уреждане на отношенията по неразплатени за болнична помощ близо 342 000 лева за 2015 и 2016 година. 

Междувременно великотърновската болница обяви обществена поръчка за доставката на 64-срезон компютърен томограф за близо 700 000 лева.