П окрай представянето на новата Програма за качество на въздуха на София темата отново зае значимо място в медиите. От презентацията на екпсертите в петък пак стана ясно, че битовото отопление с твърди горива има гигантски дял в пиковото замърсяване не само с фин прах, но и с полиароматни въглеводороди. И това не важи само за София, а за всеки друг град в България.

На този фон е напълно уместно да си зададем един прост въпрос:
С какво се топлят хората в развитите страни със сравним климат, така че да имат доста по-чист въздух от нас?

Отговорът е на приложените графики:
1. Природният газ е най-масовият енергиен източник за отопление в ЕС – както през 2000 г., така и през 2017 г. над 43% от енергията за отопление в ЕС идва директно от газ. Още около 10% идва като топлина от топлофикации, които над 90% са на газ. В отделни страни като Великобритания, Холандия, Германия, Белгия, Дания отоплението на газ тотално доминира. Твърдите горива са на власт в Източна Европа, където и въздухът съответно е най-мръсен. Данните обаче показват голям общ ръст на потреблението на дървесина за отопление в ЕС (до почти 21% през 2017 г.), който е видим и в Западна Европа и е пряк резултат от климатичните политики на съюза.

2. Забележителен е много ниският дял на отоплението на ток (около 6%), което не мръдва нагоре от началото на века. При такъв ръст на цените на тока в ЕС това е напълно логично. На ток в Европа се топлят само в най-южните страни, където повече ползват охаждане (Кипър) или в най-богатите страни, където имат много евтина хидроенергия и това е политика, която могат да си позволят (Норвегия и Швеция) или най-бедните – като България.

3. Природният газ е най-масовият енергиен източник за отопление в САЩ – 49% от америкаците се топлят на природен газ, а други около 5% – на пропан/LPG. Тук трябва да имаме предвид, че около 1/3 от САЩ живее при доста по-топъл климат от нас, където климатиците (ток) са напълно достатъчни за осигуряване на отопление. Затова и делът на тока е доста висок там. Твърди горива в градовете в САЩ практически не се ползват.

В България почти никой не се топли на газ (3%). Масово се топлим на дърва и въглища и/или ток. И точно затова нито можем да се стоплим, нито можем да дишаме чист въздух.

Всичко описано тук не отразява моите желания или позиции. То просто се случва и фактите го показват:
Чист въздух има там, където се топлят на газ!

Трезво за въздуха в София: Не, Столична община не може да реши проблема сама!

Фандъкова: В момента нямаме сериозен проблем с чистотата на въздуха

Въпроси и отговори за мръсния въздух в София