Инфлация! За 1 година храната поскъпна с 3%, а образованието с 5В сезона на подновяване на автозастраховките те поевтиняват, макар и с малко

През последната една година, по-голямата част от която премина под знака на пандемията от коронавирус, храната е поскъпнала с 2,9%, а разходите за образование – с 4,9%. Това показва годишното сравнение на данните за ноември, които НСИ публикува във вторник.През самия ноември инфлацията е едва 0,1% и ако не беше поскъпването

на топлоенергията с

11,4% и на природния

газ за битови нужди

с 6,6%,

можеше дори да има дефлация, тъй като почти нищо не е поскъпнало, а много стоки дори са поевтинели през този месец.

От март насам почти няма месец с инфлация и средногодишната, която се взема предвид при изпълнението на критериите за влизане в еврозоната, вече е паднала до 2% при максимално допустима 3%.

Въпреки това основните хранителни стоки са поскъпнали в сравнение с миналия ноември с 2,9% и

делът на разходите

за храна на българина,

който дълго време беше под 30%, отново се е увеличил и в момента е 30,093%.

Разходите за образование в момента съставляват 0,404% от всички разходи на българина, но тези услуги са поскъпнали осезаемо през последната година – с 4,9%. Това се дължи най-вече на вдигането на университетските такси – през лятото с постановление на кабинета бе разрешено на вузовете да увеличат таксите с изключение на определени специалности държавна поръчка, а и частните училища поскъпнаха. Освен това в условията на онлайн образование родителите на учениците със сигурност са направили допълнителни разходи.

В пандемичната година

разходите за

здравеопазване

също се повишават

чувствително – с 2%,

в сравнение с миналия ноември. Макар че за самия ноември 2020 г. в сравнение с октомври тези цени не са се променяли, а лекарствата дори са поевтинели с 0,1%. Но за сметка на това цените на извънболничните услуги – рентгенови снимки, лабораторни изследвания и др., са се увеличили с 0,7% само за един месец.

През ноември, т.е. в сезона на кампанията за подновяване на автомобилните застраховки, техните цени намаляват с 2,1% в сравнение с октомври. Облеклата и обувките, чиито цени през цялата година намаляваха, през ноември отново поевтиняват съответно с 0,7 и 1,4% на месечна база. Банковите такси заслужават отделно внимание. През ноември те

са продължили да

поскъпват, но този път

само с 0,2% на

месечна база

Но през почти цялата година и особено през летните месеци техните стойности се повишаваха с по 20% всеки месец

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.