ББР представи промените в програмата за безлихвени кредити заради пандемията

Българската банка за развитие представи промените в програмата за безлихвени кредити за хора, чиито доходи са засегнати заради икономически ограничения в следствие на пандемията от Covid-19. Максималният лимит на безлихвените заеми се увеличава от 4 500 до 6 900 лева.

Българската банка за развитие гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на новите условия. Това важи и когато договорите за кредит или допълнителните споразумения към тях са сключени преди актуализация на финансовите споразумения между ББР и търговските банки в съответствие с измененията в програмата, посочват от държавната банка.  Оттам допълват, че целта е максимално бързо да бъдат подпомогнати лицата, които отново са в принудителен неплатен отпуск, и самоосигуряващите се с прекъсната дейност или спад в дохода в края на годината поради втората вълна на пандемията.

Приетите промени предоставят възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, а след това са оставали без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки. Програмата важи до края на юни 2021 година.