ЕК определи ставка от 2,9% по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2020Европейската комисия определи ставка от 2,9 процента по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2020 (съгласно Регламент (ЕС) 2020/1801 от 30.11.2020 г. за адаптиране на Регламент (ЕС) щ1306/2013), съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/.По силата на регламента, от 01.12.2020 г. – преди оторизиране на финансовата подкрепа по схемите на директните плащания, се налага определеното от ЕК намаление. Първите плащания, върху които е била наложена корекцията на субсидиите, е обхванала осемте схеми за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“.

В страните-членки на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) щ1307/2013, от 1 януари 2016 г. е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания.

Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР). Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1953 на Комисията, при неизползване на натрупания кризисен резерв, от 2018 г. насам, за всяка държава членка се определя сума за възстановяване.

В прессъобщението се посочва още, че през септември тази година ДФЗ е възстановил над 18,967 млн. лева на 36 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2019. При тях е била наложена ставка на корекция от 1,432635 процента по механизма за финансова дисциплина.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.