Добрич пита родителите за посещения на детски градини и ясли след 21 декември

Община Добрич набира предварителна информация за деца, чиито родители желаят да посещават детските градини и ясли в периода 21-31 декември. 

От местната администрация съобщават, че при евентуална нова заповед от министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов за отваряне на детските заведения е необходимо да се знае предварително колко деца биха посещавали градини и ясли. 

Подготовката е свързана със създаването на организация по зареждане на хранителните продукти, отоплението на сградите, дезинфекцията, както и осигуряването на персонал. Родители, които са в невъзможност да се грижат за децата си в посочения период, трябва да заявят желанието си до община Добрич. 

За детски ясли – тел.0899991865 –д-р Д. Петрова – гл.-експерт “Здравеопазване“;  

За детски градини -тел.0895882143 -Снежа Вачева – гл.-експерт  “Предучилищно образование“.