Отново: огромни опашки пред магазините

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.