Лекарите ще издават електронни направления при извънредна обстановка

При обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка личните лекари ще издават електронни направления за тестове и изследвания на пациентите си, както и електронни рецепти. Те ще се издават чрез специализиран медицински и аптечен софтуер. Това предвижда проект на правителствено постановление за промени в наредбата за достъпа до медицинска помощ, което се предвижда да влезе в сила от 18-и декември. Документът ще бъде обсъден спешно на извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество във вторник.

В доклада на здравния министър Костадин Ангелов към проекта за промени се подчертава, че въвеждането на е-направление ще улесни работните процеси на 7400 изпълнители на извънболнична медицинска помощ и медико-диагностични дейности.

Броят на изпълнените направления от пакет „Клинична лаборатория“ на НЗОК на годишна база е приблизително 14 850 000.

Подчертава се, че въвеждането на електронно направление и рецепта изисква надграждане на медицинския софтуер на изпълнителите на медицинска помощ и аптеките.

За поддържането на софтуерните си системи те ползват услугите на фирми на абонаментен принцип и респективно не следва да се генерират значителни допълнителни разходи за надграждането на програмните продукти извън абонаментния план, подчертава Ангелов.

Направленията ще се издават без извършване на преглед, а след провеждане на телефонна консултация за обсъждане на оплакванията на пациента. Няма да се изисква предоставянето на електронните направления и рецептите от пациентите при посещение на съответното лечебно заведения или аптека.