Изложба на документи за противоепидемичните мерки в началото на XX век

Дигитална изложба от документи на Държавния архив – Кюстендил разкрива какви здравни, хигиенизиращи и санитарни мерки са предприемани в сферата на образованието преди повече от век –  при епидемиите през 1918-1919 година в Кюстендилско.

Изложбата показва документи, свързани с някогашните мерки срещу епидемиите от морбили, тиф и испански грип. Те са от фонда на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Червен брег, Дупнишко.

Сред представените документи са и писма от дупнишкия околийски лекар от 1918 година за разпускането на учениците и за затваряне на училището тогава заради епидемия от морбили.

В дигиталната изложба могат да се видят и автентични документи, описващи предприетите мерки за ограничаване на епидемиите – например затваряне на училищата и поддържане на чистотата и дезинфекция в класните стаи. Друга мярка е свързана с изпарване на облеклото на учениците.

Петър Шейков от Държавен архив – Кюстендил посочи:

„Идеята ни е, че това са мерки, които още тогава са предприемани и сегашните мерки не са нищо ново“.